DIN IP

Integrert Terminal

TCP/IP egen

Netmask

Gateway

Integrert Skriver

Kvittering

Kjøkkenbong

Barskriver